Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

Strona główna
Rozwój przez kompetencje Bezpieczne góry Projekty edukacyjne Lepsza szkoła Odyseja Umysłu Szkoła bez przemocy Zachowaj trzeźwy umysł EduPack Ortograffiti

Projekty/programy

Rozwój przez kompetencje

Celem projektu „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE”jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjum w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

Projekt jest realizowany w okresie

od X. 2009 r. do VIII. 2012 r.

Istotą projektu jest organizacja dodatkowych, nieodpłatnych zajęćpozalekcyjnych oraz pozaszkolnych w ramach Szkolnego Ruchu Naukowego, w oparciu o współpracę uczelni wyższych ze szkołami, wyrażoną m.in. prowadzeniem zajęćdla uczniów przez nauczycieli szkół oraz kadrę dydaktyczną uczelni wyższych.

Założeniem projektu jest realizacja zajęćw atrakcyjnej i przystępnej formie dla ucznia, odmiennej od standardowych lekcji szkolnych, z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych wykorzystujących m. in. metodę projektu, materiały e-learnigowe, nowoczesne narzędzia dydaktyczne i wielofunkcyjny portal umożliwiający m.in. udostępnianie materiałów e-learningowych, prowadzenie e-kronik zespołów, uczestnictwo w forach i grupach dyskusyjnych.

 

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW

1. Bezpłatny udziałw atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych prowadzonych przez nauczycieli gimnazjum (p. Gabrielę Kosiedowską i p. RenatęŚledź), jak również kadrędydaktyczną uczelni wyższych.

2. Każdy uczeń w trakcie 3 kolejnych lat szkolnych począwszy od II semestru roku szkolnego 2009/2010 będzie mógł rozwijać swoje kompetencje pod okiem nauczycieli oraz kadry dydaktycznej uczelni wyższych, korzystając z nowoczesnych narzędzi i rozwiązań edukacyjnych.

3. Oprócz zajęć pozalekcyjnych uczniom oferuje się jeszcze wiele innych edukacyjnych atrakcji takich jak m.in. festiwale naukowe, wykłady pokazowe.

4. Uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych lub pozaszkolnych będą pracowali zespołowo z wykorzystaniem metody projektowej, rozwijając swoje kompetencje w oparciu o przygotowywany projekt, korzystając z zakupionego w ramach projektu nowoczesnego sprzętu dydaktycznego oraz materiałów e-learningowych zamieszczonych na portalu.

5. W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwośćpoznać i współpracować z kadrą dydaktyczną uczelni wyższych podczas zajęć w szkołach lub zajęć organizowanych na uczelni, jak również za pośrednictwem portalu w ramach mentoringu, forum czy też grup dyskusyjnych.

6. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie rozwiną swoje zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, co przełoży się na rozwój ich kompetencji kluczowych oraz będzie miało istotny wpływ na wyniki egzaminów gimnazjalnych.

7. Poprzez aktywny udziałw zajęciach uczniowie nabędą umiejętności pracy w zespole, stosowania wiedzy w praktyce, analitycznego, logicznego i twórczego myślenia.

 

 

REALIZATORZY
Projekt jest realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w okresie od października 2009 do sierpnia 2012 roku.
 

Uniwersytet w Białymstoku

Lider projektu – odpowiada m.in. za stworzenie we współpracy z uczelniami wyższymi z województw objętych projektem Szkolnego Ruchu Naukowego, poprzez który zapewni naukowe wsparcie projektu na poziomie akademickim m.in. poprzez prowadzenie wykładów w szkołach oraz zajęć z uczniami organizowanych na uczelni i uczelniach współpracujących w ramach projektu.
 

COMBIDATA Poland Sp. z o.o.

Partner projektu - odpowiada m.in. za organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach, prowadzenie wielofunkcjonalnego portalu projektu, za pomocą którego będzie prowadzone m.in. e-learningowe wsparcie edukacyjne i informacyjne dla uczniów biorących udział w projekcie, jak również dla uczniów i nauczycieli ze szkół zakwalifikowanych do współpracy w ramach projektu. Ponadto COMBIDATA zapewni dostawę do szkół nowoczesnego sprzętu dydaktycznego przewidzianego do zakupu w ramach projektu celem wyposażenia utworzonych w ramach projektu zespołów.
 

PATRONI PROJEKTU
Honorowy Patronat nad projektem objęli:

Podlaski Kurator Oświaty Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Pomorski Kurator Oświaty Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty