Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

Strona główna
Misja szkoły Kalendarium życia szkoły Historia szkoły Z przedstawienia na 100-lecie szkoły Charakterystyka Sławęcina Statut Gimnazjum w Sławęcinie Biblioteka Folder Gimnazjum w Sławęcinie

O szkole / w szkole

Misja szkoły

MISJA NASZEJ SZKOŁY

 

„Dążąc do doskonałości, tworzymy tym samym szkołę najlepszą, w pełni bezpieczną, gdzie każdy uczeń jest indywidualnością”.

 

Gimnazjum w Sławęcinie to szkoła z stuletnią tradycją i historią, tworzona przez wiele pokoleń, której karty zapisane są licznymi sukcesami uczniów i absolwentów zarówno w szkole podstawowej, a od 2000 roku w gimnazjum.

 

Głównym celem naszej szkoły jest przekazanie wiedzy, wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz potrzebom środowiska lokalnego i przygotowanie do dalszej edukacji na różnych szczeblach. W szkole kształtuje się pozytywne cechy charakteru uczniów, wpaja się wysokie wartości wychowawcze.

 

W naszej szkole kształtuje się pozytywne cechy charakteru uczniów, wpaja się wysokie wartości wychowawcze poprzez:

 • pedagogiczną działalność wychowawców klas i nauczycieli,
 • zajęcia sportowe,
 • szeroką działalność artystyczną,
 • turystyczną i integracyjną,
 • udział w konkursach i różnego rodzaju imprezach.

W naszym gimnazjum, czeka na Was nauka w przyjaznych, ciągle wzbogacanych salach lekcyjnych, komputerowych, a zajęcia prowadzone są nowatorskimi, sprawdzonymi metodami przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

W naszej szkole działają różnorodne koła zainteresowań, będące ciekawą ofertą zajęć pozalekcyjnych dla uczniów m.in.:
- zajęcia sportowe,
- samorząd szkolny,
- gazetka szkolna,
- Odyseja Umysłu,
- wolontariat, PCK,
- kółko kaligraficzne,
- koło teatralne,
- kolo plastyczne,
- koło polonistyczne i matematyczne,

 • nauka odbywa się w godzinach dostosowanych do uczniów,
 • organizujemy dowozy uczniów ze miejsca zamieszkania i ze szkoły,
 • nowoczesna baza sportowa - "Jaskółeczka”,
 • certyfikaty: "Szkoła bez przemocy",
 • realizowanie licznych programów dydaktycznych i profilaktycznych;
 • projekty edukacyjne. 

Organizujemy ciekawe imprezy, konkursy szkolne, klasowe, które zawsze są na wysokim poziomie i zawierają walory wychowawcze.

 

Zabawa jest jednym z wielu elementów edukacyjnych naszej szkoły.

 

Uczymy się również odpowiedzialności i samorządności.

Nasza szkoła z pewnością mile Cię zaskoczy.

 

Rys historyczny szkoły opracowany na podstawie kronik szkolnych, dokumentów, wspomnień i relacji osób związanych ze szkołą na przełomie dziejów poblikujemy poniżej.

 

Rys_historyczny_szkoły_w_Sławęcinie.pdf