Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

Strona główna
Szkoła w ruchu Regulamin akcji Wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne - I obszar Alternatywne formy wychowania fizycznego - II obszar Pozalekcyjne zajęcia sportowe - V obszar Udział uczniów w zawodach sportowych Konspekty zajęć „STOP zwolnieniom z wf”

Szkoła w ruchu

Szkoła w ruchu

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu.

Celem akcji jest propagowanie aktywności fizycznej i różnych jej form na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. Za aktywny udział w Akcji „Ćwiczyć każdy może” placówce zostanie przyznany tytuł „Szkoła w ruchu”, który stanowi wyróżnienie i świadczy o tym, że szkoła w istotny sposób przyczynia się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.

Nasze gimnazjum zgłosiło chęć uczestnictwa w programie, w którym będziemy musieli udokumentować tzw. „dobre praktyki” na zajęciach wychowania fizycznego zawarte w podstawie programowej oraz zaprezentować alternatywne formy zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
Efekty pracy zostaną zaprezentowane na stronie szkoły w postaci zdjęć i filmiku video.