Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

Strona główna
Szkoła współpracy Cele projektu Partnerstwo Działania Wspólne działania uczniów, rodziców, nauczycieli w naszej szkole

Szkoła współpracy

Partnerstwo

 

Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – Lidera w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, która jest odpowiedzialna za realizację głównych zadań projektu. 

Przez cały okres trwania tego przedsięwzięcia, jego działania opiniować będzie Społeczny Komitet Doradczy (SKD) w skład którego wchodzić będą przedstawiciele organizacji pozarządowych, federacji, organizacji, portali edukacyjnych, mediów i innych instytucji. Do współpracy zaproszeni zostaną także przedstawiciele Forum Rodziców oraz przedstawiciele Koalicji Organizacji Pozarządowych na Rzecz Samorządów Uczniowskich.